Giấy tờ nhà đất là giấy tờ có giá?

 

 

Giấy tờ nhà đất là giấy tờ có giá? Đây vẫn là một vấn đề mà nhiều người còn thắc mắc.

Tại điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tuy nhiên, Bộ luật lại không quy định cụ thể giấy tờ như thế nào được gọi là giấy tờ có giá.
Ngoài ra, theo khoản 8 Điều 6 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 quy định Giấy tờ có giá là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác.

Giấy tờ nhà đất

Còn theo văn bản hướng dẫn xét xử số 141/TANDTC-KHXX của Tòa án nhân dân tối cao, giấy tờ có giá bao gồm:

a/) Hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, công cụ chuyển nhượng khác. Nội dung này được quy định tại điều 1 của Luật Các công cụ chuyển nhượng;

b) Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu. Được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 của Pháp lệnh ngoại hối năm 2005;

c) Tín phiếu, hối phiếu, trái phiếu, công trái và công cụ khác làm phát sinh nghĩa vụ trả nợ được quy định tại điểm 16 Điều 3 của Luật quản lý nợ công năm 2009;

d) Các loại chứng khoán

Giấy tờ nhà đất là giấy tờ có giá?

đ) Trái phiếu doanh nghiệp được quy định tại Điều 2 của Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính phủ về “Phát hành trái phiếu doanh nghiệp”…

Văn bản này cũng giải thích các loại giấy như Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy đăng ký xe mô tô, xe máy; Giấy đăng ký xe ôtô…) không phải là “giấy tờ có giá”.

Căn cứ quy định trên thì giấy tờ nhà đất không phải là giấy tờ có giá. Do đó, khi xảy ra tranh chấp, cơ quan có thẩm quyền sẽ xác nhận giấy tờ nhà đất không nằm trong danh mục giấy tờ có giá để đảm bảo quyền lợi của các bên trong vụ việc.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

Tác giả: Luật sư Bùi Hường
http://0903876125.xyz
http://luatsu1088.com/sang-nhuong-bat-dong-san/
0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content