Giãn chu kỳ đăng kiểm

Giãn chu kỳ đăng kiểm kể từ ngày 03/06/2023 đối với một số phương tiện. Được quy định cụ thể tại Thông tư 03/2023/TT-BGTVT.

Đối tượng áp dụng là các xe ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải. Và phải có thời gian sản xuất đến 7 năm và thời gian sản xuất từ 13 – 20 năm. Đã được cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định trước ngày 22/3/2023. Và vẫn còn hạn kiểm định tính đến ngày Thông tư 08/2023/TT-BGTVT có hiệu lực (tức ngày 3/6/2023) sẽ được tự động giãn chu kỳ kiểm định theo chu kỳ mới.

Chu kỳ đăng kiểm ô tô mới nhất được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BGTVT như sau:

TT Loại phương tiện Chu kỳ (tháng)
Chu kỳ đầu Chu kỳ định kỳ
1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải
1.1 Thời gian sản xuất đến 07 năm 36 24
1.2 Thời gian sản xuất trên 07 năm đến 20 năm   12
1.3 Thời gian sản xuất trên 20 năm   06
2. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải
2.1 Thời gian sản xuất đến 05 năm 24 12
2.2
Thời gian sản xuất trên 05 năm
  06
2.3 Có cải tạo 12 06
3. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ
3.1 Thời gian sản xuất đến 05 năm 24 12
3.2 Thời gian sản xuất trên 05 năm   06
3.3 Có cải tạo 12 06
4. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc
4.1 Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc có thời gian sản xuất đến 12 năm 24 12
4.2 Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc có thời gian sản xuất trên 12 năm   06
4.3 Có cải tạo 12 06
5 Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ô tô chở người trên 09 chỗ đã cải tạo thành ô tô chở người đến 09 chỗ).   03

Ghi chú: số chỗ trên ô tô chở người bao gồm cả người lái.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818. Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/muc-phat-cac-loi-ve-bien-so-xe/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818