Giải thể công ty hợp danh

Thành phần hồ sơ

-Thông báo về việc giải thể Công ty (Phụ lục II-22);

-Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán,

gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội,

người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

-Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

-Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên

đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,

của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần,

của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp;

-Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;

-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

-Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư,

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo:

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18

Trình tự thực hiện

(Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP).

Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp,

trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng

phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh,

cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp,

đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Trường hợp Doanh nghiệp còn nợ

thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ,

người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm

và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ

trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có)

trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp

mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp

hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản

trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể,

Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Cách thức thực hiện:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Mẫu tờ khai

Phụ lục II-22

Hướng dẫn trực tiếp

Điện thoại tư vấn nhanh : 1900 599 818

Phần bài viết mang tính tham khảo, bạn nên liên hệ với chúng tôi để nhân được thông tin mới nhất và hướng dẫn cụ thề nhất.

Chúng tôi tư vấn trực tuyến miễn phí, tư vấn nhanh qua điện thoại 1900 599 818

Cập nhật ngày 22/03/2021

Danh mục biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

Liên hệ dịch vụ:

0903875125

Mở cửa xe không quan sát gây tai nạn giao thông

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818