Quy định mới nhất về ghi nợ tiền sử dụng đất

 

Theo quy định trước đây tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP thì đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất được quy định là:

– Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất. Được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất;

– Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính;

Hai đối tượng này nếu có nguyện vọng ghi nợ thì được Nhà nước giải quyết cho ghi nợ số tiền sử dụng đất. Để được ghi nợ, phải có đơn đề nghị. Kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận. Hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.  Hoặc hồ sơ giao đất tái định cư. Hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền.

Nghị định số 79/2019/NĐ-CP

Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm. Sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

Tuy nhiên, Nghị định số 79/2019/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2019) đã có thay đổi về đối tượng. Cụ thể, theo Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP thi đối tượng được Nhà nước cho ghi nợ là:

Sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân, gồm:

– Người có công với cách mạng;

– Hộ nghèo;

– Hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số;

– Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn)

Nghị định số 79/2019/NĐ-CP

Những đối tượng trên được ghi nợ trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Mức tiền ghi nợ đối với hộ gia đình, cá nhân quy định được xác định bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp khi hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư trừ (-) giá trị được bồi thường về đất, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Tư vấn 1900599818

Như vậy, so với quy định cũ thì đối tượng được ghi nợ đã thu hẹp so với trước đây.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật T&Q. Quý khách liên hệ tổng đài 1900 599 818 để được hỗ trợ.

Tác giả: Luật sư Trần Quyên

http://luatsu1088.com/lam-sao-de-giao-dich-nha-dat-an-toan-nhat/

http://0903876125.xyz

 

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content