Đưa sản phẩm vật liệu xây dựng ra thị trường  

Đưa sản phẩm vật liệu xây dựng ra thị trường

 

Đưa sản phẩm vật liệu xây dựng ra thị trường

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng vì nhu cầu của thị trường, tuy nhiên vấn đề xin giấy phép kinh doanh tương đối đơn giản nhưng để đưa sản phẩm vật liệu xây dựng ra thị trường không phải ai cũng nắm bắt được vấn đề này.

Để đảm bảo doanh nghiệp kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật, công ty Luật T&Q của chúng tôi sẽ tư vấn về cách thức như sau:
Trước tiên phải kiểm tra vật liệu xây dựng đang kinh doanh có nằm trong danh mục những mặt hàng vật liệu xây dựng cần phải công bố hợp quy quy định trong QCVN 16:2017/BXD hay không, nếu có trong danh mục thì bắt buộc phải có công bố hợp quy những sản phẩm vật liệu xây dựng này.

 

đưa sản phẩm vật liệu ra thị trường
QCVN 16:2017/BXD

–   Nếu vật liệu xây dựng sản xuất trong nước thì doanh nghiệp cần yêu cầu đối tác sản xuất cung cấp bản sao y bản chính công bố hợp quy và Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, nếu nhà sản xuất chưa công bố thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố hợp quy những sản phẩm này trước khi đưa ra thị trường.

–   Nếu vật liệu xây dựng lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam thì doanh nghiệp phải công bố hợp quy.

–   Phương thức đánh giá để cấp Giấy chứng nhận hợp quy:

o             Đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước được thực hiện theo một trong hai phương thức đánh giá là phương thức 5 và 7.

o             Đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu được thực hiện theo một trong ba phương thức đánh giá là phương thức 1, 5 và 7.

* Hồ sơ công bố hợp quy:

1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

a) Bản công bố hợp quy;

b) Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau:

– Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax;

– Tên sản phẩm, hàng hóa;

– Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật;

– Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật;

Hồ sơ công bố hợp quy

Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá.

Báo cáo tự đánh giá dựa trên kết quả tự thực hiện của tổ chức, cá nhân. Hoặc dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký.

2. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

a) Bản công bố hợp quy;

b) Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan có thẩm quyền: Sở Xây Dựng

* Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Sở xây dựng thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể: 1900.599.818

Tác giả: Luật sư Hồng Luyến

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/kinh-doanh-du-lich-mao-hiem/

 

0/5 (0 Reviews)