Đơn yêu cầu hòa giải

Đơn yêu cầu hòa giải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng… năm ….

ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI

(V/v: tranh chấp)

Kính gửi: UBND ………………………………………..

Thưa Quý cơ quan,

Trước tiên, xin gửi lời chào trân trọng đến Quý cơ quan. Tôi xin trình bày đến Quý cơ quan sự việc như sau:

Tôi tên là              : …………………….  Sinh năm:…….

Cư trú                   : ………………………………………

Điện thoại           : 1900 599 818

Thông qua nội dung này, tôi kính xin đề nghị Quý cơ quan ………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 

Những tài liệu chứng cứ

………………………..

……………………….

……………………….

NGƯỜI YÊU CẦU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hãy nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí. Hoặc liên hệ 1900.599.818.

Trên đây là mẫu đơn yêu cầu hòa giải mà công ty Luật T&Q chúng tôi cung cấp cho Quý khách. Khi xảy ra tranh chấp từ hợp đồng dân sự, hoặc những mối quan hệ hàng ngày thì người yêu cầu làm đơn gửi tới cơ quan có thẩm quyền. Đó là Ủy ban nhân dân xã hoặc phường nơi người yêu cầu cư trú.

Việc yêu cầu hòa giải này nhằm mục đích để hai bên có cơ hội được thương lượng, đàm phán. Nếu giải quyết được, Ủy ban sẽ lập biên bản hòa giải thành cho hai bên. Trong trường hợp nếu không thỏa thuận được thì người yêu cầu làm đơn ra Tòa án nhân dân để được giải quyết.

 

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/giam-gia-dien/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818