Đối tượng đóng bảo hiểm y tế

Nhóm do NLĐ và NSDLĐ đóng

– NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên;

người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương;

cán bộ, công chức, viên chức.

– Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) đóng

– Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

– Người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ.

– NLĐ nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng.

– NLĐ trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

– Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nhóm do ngân sách nhà nước (NSNN) đóng

– Quân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu theo quy định tại Điều 2 Nghị định 70/2015/NĐ-CP.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ NSNN.

– Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ NSNN.

– Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

– Cựu chiến binh được quy định cụ thể tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

– Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc được quy định cụ thể tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

– Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.

– Trẻ em dưới 6 tuổi.

– Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.

– Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

– Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc họ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

Những người thuộc diện được hỗ trợ

– Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

– Thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Khoản 12 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

– Thân nhân của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ, sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

– Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng.

– Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

– Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình theo quy định tại Khoản 16 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

– Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về BHXH.

Nhóm được NSNN hỗ trợ mức đóng

– Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

– Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều nhưng không thuộc trường hợp được NSNN đóng BHYT theo quy định.

– Học sinh, sinh viên.

– Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các nhóm đối tượng do NSDLĐ đóng

– Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội,

bao gồm đối tượng theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 13 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

– Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân

bao gồm đối tượng theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 13 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

– Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu,

bao gồm đối tượng theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 13 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Các đối tượng khác

Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 03 tháng trở lên chưa tham gia BHXH, BHYT,

trong thời gian đào tạo được cơ sở đào tạo đóng BHYT theo quy định.

Hướng dẫn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến mọi vấn đề của quý khách. Hoặc tư vấn nhanh qua tổng đài 1900 599 818.

Thực hiện dịch vụ nhanh chóng hiệu quả chi phí hợp lý

Liên hệ dịch vụ: 

0903876125

Chấm dứt văn phòng đại diện

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content