Điều kiện làm kế toán trưởng

Điều kiện làm kế toán trưởng

Điều kiện làm kế toán trưởng được quy định tại Khoản 1 Điều 51 và Điều 54 Luật Kế toán 2015. Và Điều 21 Thông tư 174/2016/NĐ-CP. Cụ thể thì kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

– Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết. Có ý thức chấp hành pháp luật;

– Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

– Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên. Và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên, cụ thể:

+ Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên, bao gồm:

. Cơ quan có nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước các cấp;

. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan thuộc Quốc hội, cơ quan khác của nhà nước ở trung ương và các đơn vị kế toán trực thuộc các cơ quan này;

. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

. Cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương; các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc các cơ quan này;

.  Cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đặt tại tỉnh;

. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội. Tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp ở cấp trung ương, cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước;

. Ban quản lý dự án đầu tư có tổ chức bộ máy kế toán riêng.  Có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc dự án nhóm A và dự án quan trọng quốc gia;

.  Đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách cấp huyện;

. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Trừ trường hợp doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Và không có vốn nhà nước, có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng.

. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;

. Chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

+ Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên, bao gồm:

. Cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có tổ chức bộ máy kế toán. Trừ các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách cấp huyện;

.  Cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đặt tại cấp huyện, cơ quan của tỉnh đặt tại cấp huyện;

. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp ở cấp huyện có sử dụng ngân sách nhà nước;

. Ban quản lý dự án đầu tư có tổ chức bộ máy kế toán riêng. Có sử dụng ngân sách nhà nước. Trừ các ban quản lý dự án đầu tư có tổ chức bộ máy kế toán riêng.  Có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc dự án nhóm A và dự án quan trọng quốc gia;

.  Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn;

.  Đơn vị sự nghiệp công lập ngoài các đơn vị thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam không có vốn nhà nước. Có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng;

. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng.

+ Đối với các tổ chức, đơn vị khác ngoài các đối tượng nêu trên, tiêu chuẩn về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đại diện theo pháp luật của đơn vị quyết định. Phù hợp với quy định của Luật kế toán và các quy định khác của pháp luật liên quan.

+ Đối với kế toán trưởng của công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước hoặc là doanh nghiệp có vốn nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ phải có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 05 năm.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.

Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/dieu-kien-duoc-huong-chinh-sach-ho-tro-ve-nha-o-xa-hoi/

0/5 (0 Reviews)