Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới được quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP. Cụ thể:

1. Điều kiện về cơ sở vật chất

– Mặt bằng đơn vị đăng kiểm là nơi dùng để bố trí các công trình. Nhằm phục vụ việc kiểm định xe cơ giới trên cùng một khu đất. Có diện tích được quy định như sau:

+ Đối với đơn vị đăng kiểm có một dây chuyền kiểm định loại I, diện tích mặt bằng tối thiểu sử dụng cho hoạt động kiểm định là 1.250 m2;

+ Đối với đơn vị đăng kiểm có một dây chuyền kiểm định loại II, diện tích mặt bằng tối thiểu sử dụng cho hoạt động kiểm định là 1.500 m2;

+ Đối với đơn vị đăng kiểm có hai dây chuyền kiểm định, diện tích mặt bằng tối thiểu sử dụng cho hoạt động kiểm định là 2.500 m2;

+ Đối với đơn vị đăng kiểm có từ 03 (ba) dây chuyền kiểm định trở lên thì diện tích sử dụng cho hoạt động kiểm định từ dây chuyền thứ 3 trở lên tăng thêm tương ứng cho mỗi dây chuyền không nhỏ hơn 625 m2.

– Xưởng kiểm định

+ Xưởng kiểm định chỉ có một dây chuyền kiểm định loại I: Kích thước thông xe tối thiểu (dài x rộng x cao) là 30 x 4 x 3,5 (m);

+ Xưởng kiểm định chỉ có một dây chuyền kiểm định loại II: Kích thước thông xe tối thiểu (dài x rộng x cao) là 36 x 5 x 4,5 (m);

+ Đối với xưởng kiểm định có nhiều dây chuyền kiểm định bố trí cạnh nhau thì khoảng cách giữa tâm các dây chuyền kiểm định không nhỏ hơn 4 m và khoảng cách từ tâm dây chuyền ngoài cùng đến mặt trong tường bao gần nhất của xưởng kiểm định không nhỏ hơn 2,5 m;

+ Đối với trường hợp dây chuyền kiểm định bố trí tại nhiều xưởng kiểm định thì tổng chiều dài tối thiểu các xưởng kiểm định phải bằng chiều dài tương ứng với loại dây chuyền quy định tại điểm a, điểm b khoản này.

– Dây chuyền kiểm định phải được bố trí, lắp đặt các thiết bị kiểm tra và dụng cụ kiểm tra phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Đảm bảo kiểm tra được đầy đủ các hệ thống, tổng thành. Chi tiết của xe cơ giới tham gia giao thông để đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của Luật giao thông đường bộ.

  1. Điều kiện về cơ cấu tổ chức, nhân lực

– Cơ cấu tổ chức của đơn vị đăng kiểm phải có tối thiểu các bộ phận sau:

+ Bộ phận lãnh đạo: Gồm Giám đốc, Phó Giám đốc. Hoặc phụ trách đơn vị đăng kiểm để tổ chức quản lý, điều hành đơn vị đăng kiểm. Trong đó có tối thiểu 01 lãnh đạo đơn vị đủ điều kiện ký giấy chứng nhận kiểm định được quy định tại Điều 24 Nghị định 139/2018/NĐ-CP. Và được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 30/2023/NĐ-CP;

+ Bộ phận kiểm định: Gồm phụ trách bộ phận kiểm định, đăng kiểm viên. Thực hiện kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của phương tiện;

+ Bộ phận văn phòng: Gồm nhân viên nghiệp vụ và các nhân viên khác. Để thực hiện các công việc văn phòng, hỗ trợ hoạt động kiểm định.

– Nhân lực của đơn vị đăng kiểm gồm:

+ Có tối thiểu 01 lãnh đạo có đủ điều kiện. Quy định tại Điều 24 Nghị định 139/2018/NĐ-CP. Và được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 30/2023/NĐ-CP;

+ Có tối thiểu 01 phụ trách bộ phận kiểm định;

+ Dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 02 đăng kiểm viên. Để bảo đảm thực hiện đủ các công đoạn kiểm định. Các nhân sự quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tham gia kiểm định tại các dây chuyền kiểm định. Và được tính là đăng kiểm viên trên dây chuyền kiểm định;

+ Có nhân viên nghiệp vụ để thực hiện các công việc. Được quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định 139/2018/NĐ-CP. Và được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 30/2023/NĐ-CP.

Sau khi thành lập doanh nghiệp đăng kiểm, doanh nghiệp lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới gửi về Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông – Xây dựng để được xem xét cấp GCN đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới theo quy định.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.

Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/gian-chu-ky-dang-kiem/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content