Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản

Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản

Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản được quy định tại Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Cụ thể:

Dự án bất động sản được chuyển nhượng phải có các điều kiện sau đây:

  1. Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Và đã có quy hoạch chi tiết 1/500. Hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt;
  2. Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt;

3. Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất. Hoặc không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. Hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4.Không có quyết định thu hồi dự án. Hoặc thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

5.Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.

6. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Phải có đủ năng lực tài chính. Và phải cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818. Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/xuat-khau-tai-cho/

0/5 (0 Reviews)