Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

 

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình sau đây: Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân. Luật kế toán 2015 quy định điều kiện cụ thể như sau:

  1. Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

– Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;

– Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;

– Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

  1. Đối với Công ty hợp danh

– Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề;

– Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

  1. Đối với Doanh nghiệp tư nhân

– Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

Ngoài ra hộ kinh doanh được phép kinh doanh dịch vụ kế toán. Tuy nhiên không cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Và chỉ cần đáp ứng những điều kiện:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và cá nhân,

+ Đại diện nhóm cá nhân thành lập hộ kinh doanh phải là kế toán viên hành nghề.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

 

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/tien-luong-khi-dung-viec/

 

0/5 (0 Reviews)