Đi nghĩa vụ quân sự có bị mất việc không

 

Đi nghĩa vụ quân sự có bị mất việc hay không?

Đối với các trường hợp lao động nam tạm hoãn hợp đồng để thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của nhà nước, thì khi hoàn thành xong nghĩa vụ, vấn đề việc làm của người lao động được giải quyết như sau:
Điều 32 Bộ luật lao động 2012 quy định các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, đó là:
1. Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.
2. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. 3. Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Hoãn nghĩa vụ quân sự

4. Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật Lao động.
5. Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.
Dựa vào quy định trên, người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự thuộc trường hợp được tạm hoãn hợp đồng lao động chứ không phải chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm với người lao động như sau:

Trách nhiệm của người sử dụng lao động:

(quy định tại Điều 33 Bộ luật lao động 2012 và Điều 10 Nghị định 05/2015/NĐ-CP):

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc.  Và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc. Trường hợp người lao động không thể có mặt tại nơi làm việc theo đúng thời hạn quy định thì người lao động phải thỏa thuận với người sử dụng lao động về thời điểm có mặt.

 Đi nghĩa vụ quân sự có bị mất việc

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí người lao động làm công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết; trường hợp không bố trí được công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết thì hai bên thỏa thuận công việc mới và thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.
Như vậy, nếu như hai bên không có thỏa thuận khác, người lao động sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự, quay trở về nơi làm việc cũ thì vẫn không bị mất việc làm. Nếu việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí và sắp xếp việc làm mới cho người lao động.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

Tác giả:  Luật sư   Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/mien-nghia-vu-quan-su/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content