Đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản
Theo quy định tại điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Tuy nhiên trên thực tế, có nhiều trường hợp lao động nữ đang nghỉ chế độ thai sản đi làm sớm hơn so với quy định. Vậy thời gian đi làm sớm người lao động có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Luật bảo hiểm xã hội 2014 

Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.
Như vậy lao động nữ trong thời gian nghỉ thai sản không phải đóng bảo hiểm xã hội. Được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên nếu đi làm sớm hơn thời hạn trên thì lao động nữ vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội, vì:

 

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH
 

Tại điểm c điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định: Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, kể từ thời điểm đi làm trước thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Quyết định 595/QĐ-BHXH

Ngoài ra theo điều 42 của quyết định 595/QĐ-BHXH thì trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng BHXH, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ và đơn vị phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

 

Chế độ thai sản

Từ những căn cứ trên, nếu lao động nữ đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản thì cả người lao động và Doanh nghiệp đều phải đóng bảo hiểm xã hội. Quy định này cũng phù hợp vì người lao động đi làm có hưởng lương. Do đó  phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818
Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/co-quan-giai-quyet-che-do-bhxh-mot-lan/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content