Đặt cược bóng đá quốc tế

Đặt cược bóng đá quốc tế

 

Được phép kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế kể từ ngày 31/3/2017

Nghị định 06/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/3/2017 quy định doanh nghiệp được phép kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế ( là các trận đấu, giải thi đấu bóng đá được tổ chức bên ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc được các tổ chức quốc tế đứng ra tổ chức trong lãnh thổ Việt Nam)

Theo đó, kinh doanh đặt cược là hoạt động kinh doanh có điều kiện, không khuyến khích phát triển, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan. Và chỉ có những doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược mới được kinh doanh.

Điều kiện  kinh doanh  (quy định tại điều 38 nghị định 06/2017/NĐ-CP)

Chính phủ cho phép 01 doanh nghiệp được phép tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế
Doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải đáp ứng các điều kiện:

a) Vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng (một nghìn tỷ đồng) hoặc tương đương;

b) Phương án đầu tư hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh bảo đảm hiện đại, đồng bộ, có thể dễ dàng nâng cấp, vận hành chính xác, an toàn, ổn định;

Điều kiện

c) Phương án kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế khả thi, phương thức phân phối vé đặt cược, địa bàn phát hành vé đặt cược phù hợp quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật;

d) Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế;

đ) Cam kết về việc đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và hỗ trợ cộng đồng.

2. Điều kiện, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (quy định tại điều 39 Nghị định 06/2017/NĐ-CP)
 

2.1. Doanh nghiệp được lựa chọn thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là doanh nghiệp phải chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất và kỹ thuật phục vụ cho quá trình kinh doanh, trong đó hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh bảo đảm hiện đại, đồng bộ, có thể dễ dàng nâng cấp, vận hành chính xác, an toàn, ổn định.

2.2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh  gồm các tài liệu sau:

a) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược;

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu;

Hồ sơ

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư kinh doanh  được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu;

d) Phiếu lý lịch tư pháp đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp;

đ) Tài liệu, hồ sơ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này;

e) Dự thảo Thể lệ đặt cược và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.

3. Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (quy định tại điều 40 nghị định 06/2017/NĐ-CP)

3.1. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đến Bộ Tài chính để kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài chính thông báo về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài liệu (nếu có) và gửi 05 bộ hồ sơ chính thức để thẩm định.

3.2. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính xem xét và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Thủ tục

3.3. Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đủ điều kiện là 05 năm.
Như vậy, kể từ ngày 31/3/2017, doanh nghiệp Việt Nam được phép kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Tuy nhiên quy định trên chỉ áp dụng thí điểm cho 01 doanh nghiệp. Đồng thời doanh nghiệp đó phải đáp ứng các điều kiện theo quy định. Và phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thì mới có được phép kinh doanh.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900599818

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/thanh-lap-hoi-poker/

 

0/5 (0 Reviews)