Danh mục thuốc được chi trả

Danh mục thuốc được BHYT chi trả  năm 2020

Danh mục thuốc được chi trả

Kể từ ngày 1/1/2019, những loại thuốc hóa dược và sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu được hưởng bảo hiểm y tế là những thuốc nằm trong danh mục được quy định tại Thông tư 30/2018/TT- BYT.

Theo đó, các danh mục thuốc cụ thể như sau:

– Danh mục thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT được quy định tại Phụ lục 01;

– Danh mục thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT được quy định tại Phụ lục 02.

Ngoài ra, Quỹ BHYT không thanh toán đối với các trường hợp:

– Chi phí các thuốc đã được kết cấu vào giá của dịch vụ kỹ thuật, khám bệnh, ngày giường điều trị. Hoặc giá thu trọn gói theo ca bệnh theo quy định hiện hành;

– Phần chi phí của các thuốc đã được ngân sách nhà nước hoăc các nguồn khác chi trả;

– Thuốc được sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

 

Tác giả: Luật sư Bùi Hường
Liên hệ dịch vụ:
0/5 (0 Reviews)