Đảng viên sinh con thứ 3

Đảng viên sinh con thứ 3 trở lên là vi phạm về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Do đó sẽ bị kỷ luật theo những hình thức được quy định cụ thể tại Quy định 102-QĐ/TW.

1.Các hình thức kỷ luật Đảng viên vi phạm bao gồm:

-Vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp nêu tại mục 2 dưới đây): thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

– Vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ trường hợp nêu tại mục 2 dưới đây) thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

– Vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên. Hoặc vi phạm trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

+ Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc

+ Nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định.

  1. Trường hợp vẫn có thể được xem xét kết nạp lại vào Đảng

Đảng viên sinh con thứ 3, 4 bị đưa ra khỏi Đảng được xem xét kết nạp Đảng lại nếu:

– Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng. Và các quy định, hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu thực tế của công tác xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị;

– Phải là người có uy tín trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư. Được cấp uỷ nơi công tác và nơi cư trú đánh giá cao về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ý thức trách nhiệm đối với nhân dân;

– Phải phấn đấu ít nhất là 24 tháng với trường hợp vi phạm sinh con thứ ba. 36 tháng với trường hợp vi phạm sinh con thứ 4. Thời gian này được tính kể từ ngày sinh con đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng.

Nội dung này được quy định tại Điều 4 Quy định 05-QĐi/TW ngày 28/8/2018.

Như vậy, Đảng viên sinh con thứ 3 trở lên sẽ bị xử lý kỷ luật với các hình thức cụ thể như trên.

Hãy nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí. Hoặc liên hệ 1900.599.818.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/tu-van-luat-mien-phi/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content