Đăng ký thuế lần đầu – nộp thay Nhà thầu

Đăng ký thuế lần đầu – nộp thay Nhà thầu

Đối tượng nộp thuế

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là Tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài;

Tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh;

Tổ chức uỷ nhiệm thu.

Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu,

nhà thầu phụ nước ngoài;

nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh;

uỷ nhiệm thu theo quy định của Luật quản lý thuế

thì người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo đúng quy định

sau đó gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục đăng ký thuế.

Bước 2.

Cơ quan thuế tiếp nhận:

+Đối với hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy:

Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế:

công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế,

ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ đăng ký thuế.

Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế, thời hạn trả kết quả không được quá số ngày quy định của

Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính.

Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính:

công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ,

cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc

(đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế);

trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

+Đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế điện tử:

Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định

tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021 của Bộ Tài chính

hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

+ Hoặc nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04.1-ĐK-TCT

ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính;

+ Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam

theo mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK (đối với trường hợp bên Việt Nam nộp thay thuế nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài).

+ Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với trường hợp tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh).

Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

– Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục thuế.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo mã số thuế.

– Phí, lệ phí (nếu có):  Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04.1-ĐK-TCT

ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính;

+ Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam

theo mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK (đối với trường hợp bên Việt Nam nộp thay thuế nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử

thì phải tuân thủ đúng các quy định tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021

của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019

+ Luật, Pháp lệnh về thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;

+ Khoản 6, Điều 7; Khoản 1 Điều 8; Khoản 3 Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020

của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Hướng dẫn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến mọi vấn đề của quý khách. Hoặc tư vấn nhanh qua tổng đài 1900 599 818.

Thực hiện dịch vụ nhanh chóng hiệu quả chi phí hợp lý

Liên hệ dịch vụ

0903876125

Chấm dứt văn phòng đại diện

0/5 (0 Reviews)