Đăng ký thuế lần đầu đối với tổ chức kinh tế

Đăng ký thuế lần đầu đối với tổ chức kinh tế

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế,

tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc)

Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy phép thành lập và hoạt động;

hoặc Quyết định thành lập;

hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do nước

có chung biên giới đất liền với Việt Nam cấp cho tổ chức,

hộ kinh doanh của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam

thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới,

chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam;

– Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh (đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh),

người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác quy định tại điểm a, điểm b Khoản 2 Điều 4

Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuế

đầy đủ theo đúng quy định, gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế.

Nơi nộp hồ sơ:

Tổ chức kinh tế (trừ hợp tác xã, tổ hợp tác) nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.

Cục thuế nơi tổ chức khác đóng trụ sở đối với tổ chức do cơ quan trung ương và cơ quan cấp tỉnh ra quyết định thành lập.

Chi cục Thuế nơi tổ chức khác đóng trụ sở đối với tổ chức do cơ quan cấp huyện ra quyết định thành lập;

Nơi Hợp tác xã, tổ hợp tác đặt trụ sở chính.

Bước 2.

Cơ quan thuế tiếp nhận:

Đối với hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy:

Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế:

– Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế,

ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ đăng ký thuế.

– Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế, thời hạn trả kết quả

không được quá số ngày quy định của Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính.

Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính:

– Công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

– Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế

phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế);

trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

Đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế điện tử:

Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC

ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế;

Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

Hoặc nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo

Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính;

– Các bảng kê kèm theo Tờ khai đăng ký thuế (nếu có).

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động,

hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp,

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới

(đối với tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam

thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu,

chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam).

Số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

– Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

Kết quả

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

– Phí, lệ phí (nếu có):  Không.

Mẫu tờ khai

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT

ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính;

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế

thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định tại

Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021 của Bộ Tài chính

hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Hướng dẫn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến mọi vấn đề của quý khách. Hoặc tư vấn nhanh qua tổng đài 1900 599 818.

Thực hiện dịch vụ nhanh chóng hiệu quả chi phí hợp lý địa chỉ

Liên hệ dịch vụ: 

0903876125

Chấm dứt văn phòng đại diện

0/5 (0 Reviews)