Đăng ký thuế khi tạm ngừng kinh doanh

Đối tượng thực hiện :

Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh doanh.

Cơ quan thực hiện:

Chi cục Thuế.

Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh doanh,

chậm nhất là 01 (ngày) làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh,

gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Bước 2:

Cơ quan thuế tiếp nhận:

+ Đối với Thông báo tạm ngừng kinh doanh bằng giấy:

– Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận Thông báo tạm ngừng kinh doanh,

ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, tên tài liệu.

– Trường hợp Thông báo tạm ngừng kinh doanh gửi qua đường bưu chính,

Công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.

Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ,

cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế

ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế);

trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

+ Đối với Thông báo tạm ngừng kinh doanh bằng hình thức điện tử:

Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế được thực hiện theo quy định

tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021 của Bộ Tài chính

hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Cách thức thực hiện:

+  Nộp trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

+ Hoặc nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Thông báo v/v tạm ngừng kinh doanh mẫu số 23/ĐK-TCT

ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020  của Bộ Tài chính.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

– Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

Kết quả

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.

– Phí, lệ phí (nếu có): Không.

Mẫu tờ khai

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: tổ chức

Thông báo v/v tạm ngừng kinh doanh mẫu số 23/ĐK-TCT

ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử

thì phải tuân thủ đúng các quy định tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021

của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Căn cứ pháp lý:

+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019;

+ Luật, Pháp lệnh về thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021của Bộ Tài chính hướng dẫn Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

+ Điều 12 Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Hướng dẫn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến mọi vấn đề của quý khách. Hoặc tư vấn nhanh qua tổng đài 1900 599 818.

Thực hiện dịch vụ nhanh chóng hiệu quả chi phí hợp lý

Liên hệ dịch vụ: 

0903876125

Chấm dứt văn phòng đại diện

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content