Đăng ký thay đổi – Văn phòng đại diện

Chuẩn bị hồ sơ

Thành phần hồ sơ đăng ký thay đổi văn phòng đại diện bao gồm:

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-13);

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh;

của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-19).

  1. Trình tự thực hiện:

Lưu ý: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện;

phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Trường hợp: Thay đổi địa chỉ trong phạm vi tỉnh, thành phố

–      Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký:

–      Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trường hợp: Thay đổi địa chỉ khác tỉnh, thành phố.

–     Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký:

–      Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

Đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến.

  1. Cách thức thực hiện:

Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động;

của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

Đến Phòng đăng ký kinh doanh hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  1. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  1. Lệ phí:

100.000 đồng (Thông tư số 176/2012/TT-BTC) (Nộp tại thời điểm đăng ký).

Nhận kết quả

Trường hợp: Thay đổi địa chỉ trong phạm vi tỉnh, thành phố

Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký:

–      Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

–      Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trường hợp: Thay đổi địa chỉ khác tỉnh, thành phố.

–      Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp,

Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến trao Giấy biên nhận,

kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp

và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Mẫu tờ khai

Phụ lục II-13 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
Phụ lục II-19 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

 

Hướng dẫn trực tiếp

Điện thoại tư vấn nhanh : 1900 599 818

Phần bài viết mang tính tham khảo, bạn nên liên hệ với chúng tôi để nhân được thông tin mới nhất và hướng dẫn cụ thề nhất.

Chúng tôi tư vấn trực tuyến miễn phí, tư vấn nhanh qua điện thoại 1900 599 818

Danh mục biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

http://0903876125.xyz

Đất nông nghiệp mua có bán được không

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content