Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Hiện nay trong bối cảnh phát triển của kinh tế thị trường, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trở nên đặc biệt quan trọng. Và còn là một trong những yếu tố nền tảng để doanh nghiệp tồn tại và phát triển vững mạnh.

Xuất phát từ giá trị to lớn của nhãn hiệu, một số chủ thể kinh doanh không trung thực đã tìm mọi cách để chiếm đoạt, sử dụng trái phép thành quả đầu tư của công ty khác.

Luật sở hữu trí tuệ

Vậy vấn đề đặt ra là tại sao công ty chúng ta không đăng ký nhãn hiệu ngay bây giờ để được pháp luật bảo vệ tuyệt đối và được độc quyền sử dụng nhãn hiệu của mình hoặc trong trường hợp có nhu cầu, Quý khách có thể bán, chuyển nhượng hoặc Li-xăng cho người khác sử dụng nhãn hiệu của mình đã đăng ký và nhận tiền.

Hiểu được vấn đề cấp bách đó, Công ty Luật T&Q có bài tư vấn cho Quý khách về  đăng ký nhãn hiệu như sau:

Luật sở hữu trí tuệ

Tại quy định của Điều 87 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009, những đối tượng sau có quyền đăng ký nhãn hiệu gồm:

1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

3. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;

Luật sở hữu trí tuệ

4. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó;

5. Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

Luật sở hữu trí tuệ

6. Người có quyền đăng ký như đã viện dẫn ở trên. Kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác.  Đó là hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

7. Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu. Nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu. Trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Luật sở hữu trí tuệ

Trên đây là nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi.  Nếu cần tư vấn thêm, bạn tư vấn trực tiếp trên trang web. Hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900 599 818.

1/Cách đăng ký nhãn hiệu

2/ Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

3/ Lệ phí đăng ký nhãn hiệu độc quyền

4/ Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

5/ Tra cứu nhãn hiệu đăng ký độc quyền

Tác giả : Luật sư  Trần Quyên

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/phi-dang-ky-nhan-hieu/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content