Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân 2020 qua mạng thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 7 của Thông tư 105/2020/TT-BTC – Quy định về Đăng ký thuế

Bước 1: Cá nhân (người làm động) làm và nộp hồ sơ cho Doanh nghiệp (công ty chi trả thu nhập)

⋅ Giấy ủy quyền đăng ký MST

Bước 2: Doanh nghiệp (công ty chi trả thu nhập) làm tờ khai đăng ký thuế:

Có 3 cách để doanh nghiệp có thể làm được tờ khai đăng ký MST TNCN cho người lao động:

Cách 1: Làm trên phần mềm Hỗ Trợ Kê Khai

Cách 2: Làm trực tuyến (kê khai trực tiếp) trên trang web thuedientu.gdt.gov.vn

Cách 3: Làm trên phần mềm hỗ trợ quyết toán QTT TNCN 3.3.2

Các bạn vào phần mềm, tại mục “Đăng ký thuế” các bạn bấm chọn “Đăng ký thuế qua CQCT”

Sau đây, Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm theo từng cách:

Cách 1: làm trên phần mềm HTKK rồi kết xuất XML rồi nộp qua mạng trên trang thuedientu:

* Bước 1: Các bạn vào phần mềm, đăng nhập MST của DN

 

* Bước 2: Bấm chọn “Thuế Thu Nhập Cá Nhận”

* Bước 3: Bấm chọn “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế qua cơ quan chi trả (TT95/2016)”

* Bước 4: Nhập năm tính thuế

* Bước 4: Nhập năm tính thuế

Sau khi các bạn ấn “Đồng ý” màn hình sẽ hiện thì ra Tờ khai đăng ký thuế

Sau khi các bạn ấn "Đồng ý" màn hình sẽ hiện thì ra Tờ khai đăng ký thuế

Các bạn căn cứ vào giấy ủy quyền của người lao động, chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân để đưa thông tin vào tờ khai đăng ký thuế này

Lưu ý:

Các bạn có thể đăng ký MST cho nhiều người lao động trên cùng 1 tờ khai này. Muốn nhập thông tin cho nhiều người khác nữa các bạn chỉ cần ấn F5 để thêm 1 dòng mới.

Sau khi các bạn điền đầy đủ thông tin của người lao động vào tờ khai rồi thì có thể ấn “Ghi” để kiểm tra thông tin xem đã hợp lệ chưa? Nếu phần mềm báo sai (báo đỏ) ô nào đó thì các bạn sửa lại cho đúng

Rồi thực hiện

* Bước 5: Bấm chọn “Kết Xuất” → Chọn “Kết Xuất XML” để lưu tờ khai về máy để gửi qua mạng

* Bước 6: Gửi tờ khai đăng ký MST qua mạng

Cách gửi tờ khai đăng ký MST TNCN quan mạng trên trang thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 1: truy cập vào website: thuedientu.gdt.gov.vn
Bước 2: Bấm chọn “Doanh nghiệp” rồi kéo thanh ngang lên trên banner của website để bấm chọn “Đăng Nhập”
Bước 3: Dùng tài khoản câu trúc “MST-QL” để đăng nhập:

Bước 3: Dùng tài khoản câu trúc "MST-QL" để đăng nhập:

Bước 4: Chọn Chức năng “Đăng ký thuế”, rồi chọn “Nộp tờ khai 05TH từ HTKK”

Bước 4: Chọn Chức năng "Đăng ký thuế", rồi chọn "Nộp tờ khai 05TH từ HTKK"

Bước 5: Bấm vào “Chọn tệp hồ sơ” để tải tờ khai đăng ký MST đã kết xuất XML từ phần mềm HTKK trước đó
Bước 6: Thực hiện ký điện tự, Bấm chọn “Ký điện tử” rồi nhập mã pin
Bước 7: Ấn “Nộp hồ sơ đăng ký thuế”

 

* Kết quả

– Thời gian giải quyết hồ sơ: Chậm nhất không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

– Cơ quan thuế sẽ gửi trả kết quả tại trang thuedientu.gdt.gov.vn (thường là trong ngày gửi tờ khai sẽ nhận được kết quả luôn)

* Cách tra cứu kết quả:

Thực hiện tại website thuedientu

Đăng nhập →Chọn “Đăng ký thuế” → chọn “Tra cứu hồ sơ” → Chọn hồ sơ “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập” → Ân “Tra cứu”

Tích vào cột “Thông báo” trên phần kết quả tra cứu, để ra danh sách thông báo, rồi bám vào “Gửi kết quả cấp mã số thuế cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công” để tải kết quả về.

Cách 2: Làm trực tuyến (kê khai trực tiếp) trên trang web thuedientu.gdt.gov.vn

Cách 2: Làm trực tuyến (kê khai trực tiếp) trên trang web thuedientu.gdt.gov.vn

Các bạn vào phần mềm, đăng nhập MST của DN

* Bước 1: Bấm chọn chức năng “Đăng ký thuế”

* Bước 2: Bấm chọn “Đăng ký mới thay đổi thay đôi thông tin của cá nhân qua CQCT”

* Bước 3: Chọn hồ sơ “Bấm chọn

* Bước 4: Bấm chọn “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập”

* Bước 5: Ấn “Tiếp Tục” để màn hình hiện thị tờ khai

* Bước 5: ấn "Tiếp Tục" để màn hình hiện thị tờ khai

Sau khi các bạn điền xong thông tin của người lao động cần đăng ký MST thì các bạn ấn “Hoàn thành kê khai”

Màn hình sẽ xuất hiện mẫu tờ khai (các bạn kiểm tra lại thông tin tại đây có thể sửa lại được nếu muốn)

→ các bạn ấn “Nộp hồ sơ đăng ký thuế”

→ Bấm “Ký điện tử và nộp hồ sơ”

Thế là đã hoàn thành việc nộp tờ khai đăng ký MST trực tuyến

Các bạn thực hiện tra cứu kết quả tương tụ như cách 1

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818