Thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh

 

Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch trong đó có quy định cụ thể về thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh như sau:

1. Điều kiện đăng ký lại giấy khai sinh (quy định tại điều 24)

– Việc khai sinh đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

– Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu.

– Việc đăng ký lại khai sinh chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

2. Thẩm quyền đăng ký (quy định tại điều 25)

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây. Hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh.

3. Hồ sơ (quy định tại khoản 1 điều 26)

3.1. Tờ khai theo mẫu quy định;

3.2. Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;

Điều 9 Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn các loại giấy tờ tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh bao gồm:

a. Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao được công chứng, chứng thực hợp lệ, bản sao được cấp từ Sổ đăng ký khai sinh).

b. Bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam.

Đăng ký lại giấy khai sinh

c. Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có giấy tờ quy như trên thì giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ sau đây là cơ sở để xác định nội dung đăng ký lại khai sinh:

– Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

– Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú;

– Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ

– Giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân;

– Giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con.

3.3. Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ

trang thì ngoài các giấy tờ quy định như trên phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha – con, mẹ – con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

4. Thời hạn (quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 26)

Trong thời hạn 05 ngày làm việc. Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Ủy ban nhân dân

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh như quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

Tư vấn thủ tục

Như vậy, việc đăng ký lại giấy khai sinh có thể thực hiện tại Ủy ban nhân dân xã nơi đã cấp giấy khai sinh trước đây. Hoặc thực hiện tại Ủy ban nhân dân nơi người có yêu cầu thường trú. Để được cấp lại giấy khai sinh, người có yêu cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định trên.

Để được tư vấn thêm hãy gọi cho chúng tôi: 1900.599.818

Tác giả:  Luật sư  Bùi Hường

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/thu-tuc-nhan-con-nuoi-trong-nuoc/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content