Đăng ký khai sinh,thường trú

Đăng ký khai sinh _ thường trú _ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em

 

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Thông tư liên tịch số: 05/2015 hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh,đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Trước đây, trẻ em dưới 6 tuổi khi đăng ký khai sinh thì không kèm theo thủ tục trên. Nhưng từ ngày 1/7/2015, cá nhân có yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ dưới 6 tuổi:
– Được lựa chọn một trong hai thủ tục hành chính sau (quy định tại điều 1):
+ Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế;
+ Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế.
–  Hoặc không lựa chọn thủ tục liên thông thủ tục hành chính trên (khoản 2 điều 3)

1. Cơ quan thực hiện liên thông các thủ tục hành chính:

– Ủy ban nhân dân cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả. Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.
– Nhiệm vụ của các cơ quan cụ thể như sau:
+ Ủy ban nhân dân xã, phường: Đăng ký khai sinh cho trẻ dưới 6 tuổi
+ Cơ quan Công an quy định tại khoản 2 điều 4: Đăng ký cư trú cho trẻ dưới 6 tuổi
+ Bảo hiểm xã hội quận, huyện: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi
(quy định tại điều 4)

2. Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính liên thông

2.1. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế gồm:
– Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định.
– Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.
– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định).

– Sổ hộ khẩu.

Trường hợp trẻ em có cha, mẹ nhưng không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cha, mẹ. Có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. Ý kiến đồng ý của chủ hộ và Sổ hộ khẩu của chủ hộ.
– Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu quy định.
(quy định tại điều 6)

2.2.  Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi phải nộp các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 5 Điều 6 Thông tư liên tịch này (quy định tại điều 7)

3. Thời hạn giải quyết (quy định tại điều 14)

–  Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tối đa không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.
–  Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tối đa không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.
–  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định mà Ủy ban nhân dân cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký cư trú thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc.

Đăng ký khai sinh- thường trú

–  Đối với các xã cách xa trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc cơ quan đăng ký cư trú từ 50 km trở lên, giao thông đi lại khó khăn, chưa được kết nối Internet thì thời hạn trả kết quả được kéo dài thêm nhưng không quá 05 ngày làm việc.
–  Căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương có thể quy định cụ thể thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính ngắn hơn.
Quy định trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân có nhu cầu đăng ký bộ thủ tục cho trẻ dưới 6 tuổi.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể về đăng ký khai sinh, thường trú cho trẻ: 1900599818

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/nhap-quoc-tich-viet-nam-cho-nguoi-nuoc-ngoai/

 

0/5 (0 Reviews)