Đăng ký chủ nguồn thải

Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Đăng ký chủ nguồn thải

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh chất thải nguy hại.
Thủ tục đăng ký được quy định cụ thể tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT, cụ thể với những nội dung sau:

           1. Hồ sơ đăng ký  gồm:

a) Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư này;
b) 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương;
c) Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH theo hướng dẫn tại điểm 5.2 Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư này.

          2. Cơ quan cấp phép

Chủ nguồn thải chất thải nguy hại  (trừ các đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư này) lập 01 (một) hồ sơ đăng ký CTNH và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.

          3. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

Tác giả:Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/chuyen-doi-tu-ho-kinh-doanh/

 

0/5 (0 Reviews)