Đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập

Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập.

Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập.

Trình tự thực hiện:

Bước 1:

– Cá nhân gửi văn bản ủy quyền và giấy tờ của cá nhân

(bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân

hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực

(đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam);

bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực

(đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và

người Việt Nam sống ở nước ngoài))

cho cơ quan chi trả thu nhập.

– Cơ quan chi trả thu nhập lập hồ sơ đăng ký thuế cho cá nhân

là người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

và gửi cùng thời hạn thực hiện thủ tục Đăng ký giảm trừ gia cảnh theo

quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Bước 2:

Cơ quan thuế tiếp nhận:

Đối với hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy:

Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế:

– Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế,

ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ đăng ký thuế.

– Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế, thời hạn trả kết quả

không được quá số ngày quy định của Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính.

Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính:

– Công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

– Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế

phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế);

trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế điện tử:

Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC

ngày 18/03/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Cách thức thực hiện:

+  Nộp trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

+ Hoặc nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ gồm:

– Văn bản ủy quyền và giấy tờ của người phụ thuộc

(bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực

đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên;

bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực

đối với người phụ thuộc có quốc tịch việt Nam dưới 14 tuổi;

bản sao Hộ chiếu đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài

hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài).

– Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp và gửi Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TH-TCT

ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

Số lượng hồ sơ

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

– Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chi trả thu nhập.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

Kết quả

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo danh sách mã số thuế người phụ thuộc mẫu số 22-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020của Bộ Tài chính.

– Phí, lệ phí (nếu có): Không.

Mẫu tờ khai

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT

ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020của Bộ Tài chính.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế

thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định tại

Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Căn cứ pháp lý

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019

+ Luật, Pháp lệnh về thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021  của Bộ Tài chính hướng dẫn Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;

+ Điểm a, Khoản 10, Điều 7; Khoản 3 Điều 8 Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020

của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Hướng dẫn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến mọi vấn đề của quý khách. Hoặc tư vấn nhanh qua tổng đài 1900 599 818.

Thực hiện dịch vụ nhanh chóng hiệu quả chi phí hợp lý

Liên hệ dịch vụ

0903876125

Địa chỉ trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content