Chuyển chổ ở khi thi hành án

Chuyển chổ ở khi thi hành án

 

Người đang thi hành án treo, thì có quyền chuyển chổ ở khi thi hành án.
Theo quy định tại khoản  b điều 4 Thông tư số 35/2014/TT-BCA: Người đang trong thời gian bị hạn chế quyền tự do cư trú thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú (trừ trường hợp có sự đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản của cơ quan đã áp dụng biện pháp đó):

“Người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án, được hưởng án treo hoặc đang được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù; người đang bị quản chế;”

Căn cứ quy định trên thì người đang thi hành án treo không được thay đổi nơi cư trú. Trừ trường hợp: có sự đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản của cơ quan đã áp dụng biện pháp đó.

Chuyển chổ ở khi thi hành án

Do đó, để được chuyển nơi cư trú thì người đang thi hành án treo cần có văn bản đồng ý của tòa án đã ra quyết định áp dụng án treo của  người đó.

Như vậy, người đang thi hành án treo vẫn được thay đổi nơi cư trú trong thời gian thử thách. Nếu có sự đồng ý bằng văn bản của tòa đã ra quyết định áp dụng án treo trước đó. Trường hợp tòa án không đồng ý thì người thi hành án treo không được quyền chuyển nơi cư trú.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900599818

   Tác giả: Luật sư  Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

http://luatsu1088.com/rut-ngan-thoi-gian-an-treo/

0/5 (0 Reviews)