Chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền

Chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền

Chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền

Đối với những trường hợp ủy quyền đơn giản như nội dung công việc không liên quan đến quyền chuyển nhượng tài sản. Hoặc ủy quyền không thù lao thì kể từ ngày 20/4/2020 người yêu cầu được quyền chứng thực chữ ký. Nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư 01/2020/TT-BTP. Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định 23/2015/NĐ-CP.

Chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản thì được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

  1. a) Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền;
  2. b) Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp;
  3. c) Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa;
  4. d) Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.

Như vậy, nếu thỏa mãn những điều kiện trên thì người yêu cầu được thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký. Đối với việc ủy quyền không thuộc một trong các trường hợp trên thì người yêu cầu chứng thực phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/xu-phuc-tham-la-gi-vai-tro-cua-luat-su/

0/5 (0 Reviews)