Quyền hạn của cha mẹ đẻ sau khi cho con làm con nuôi

 

Cho con làm con nuôi

Vì những lý do khác nhau, có nhiều cha mẹ cho con đi làm con nuôi của người khác. Vậy sau khi cho con đi làm con nuôi, cha mẹ còn quyền hạn gì đối với con ruột của mình nữa hay không? Cha mẹ đẻ có quyền nhận lại con? Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đẻ đối với con đã cho đi làm con nuôi như thế nào? Đó là những thắc mắc và băn khoăn của người làm cha làm mẹ đã cho con mình.

Luật Nuôi con nuôi năm 2010 đã quy định rõ ràng, cụ thể về vấn đề này như sau:

 1.  Hệ quả của việc cho con nuôi (quy định tại điều 24)

Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi.

Quyền hạn của cha mẹ

Như vậy, về măt pháp lý, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lí định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi, nếu như giữa cha mẹ nuôi và cha mẹ đẻ không có thỏa thuận gì khác.

2. Chấm dứt việc nuôi con nuôi (quy định tại điều 25)

Việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

– Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi;

– Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi;

Quyền hạn của cha mẹ

– Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi;

– Vi phạm quy định tại Điều 13 của Luật Nuôi con nuôi 2010.

Khi có một trong các căn cứ nêu trên và theo yêu cầu của người có quyền yêu cầu thì việc nuôi con nuôi sẽ chấm dứt.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi (quy định tại điều 26)
 

– Cha mẹ nuôi.

– Con nuôi đã thành niên.

– Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của con nuôi.

– Cơ quan, tổ chức sau đây có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi khi có một trong các căn cứ quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 25 của Luật Nuôi con nuôi năm 2010: a) Cơ quan lao động, thương binh và xã hội; b) Hội liên hiệp phụ nữ.

4.  Hệ quả của việc chấm dứt nuôi con nuôi (quy định tại điều 27)

– Quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi chấm dứt kể từ ngày quyết định chấm dứt nuôi con nuôi của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

– Trường hợp con nuôi là người chưa thành niên hoặc đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động thì Tòa án quyết định giao cho cha mẹ đẻ hoặc tổ chức, cá nhân khác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục vì lợi ích tốt nhất của người đó.

– Trường hợp con nuôi được giao cho cha mẹ đẻ thì các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ đẻ đã chấm dứt theo quy định tại khoản 4 Điều 24 của Luật Nuôi con nuôi năm 2010 được khôi phục.

Quyền hạn của cha mẹ

– Trường hợp con nuôi có tài sản riêng thì được nhận lại tài sản đó; nếu con nuôi có công lao đóng góp vào khối tài sản chung của cha mẹ nuôi thì được hưởng phần tài sản tương xứng với công lao đóng góp theo thỏa thuận với cha mẹ nuôi; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

– Con nuôi có quyền lấy lại họ, tên của mình như trước khi được cho làm con nuôi.

Quyền hạn của cha mẹ

Như vậy, nếu việc con đã cho đi làm con nuôi chấm dứt và quay trở về với cha mẹ đẻ, thì các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đẻ đã chấm dứt sẽ được khôi phục lại như quyền  nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng . Điều này có nghĩa, cha mẹ đẻ vẫn có quyền nhận lại con ruột của mình. Và quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đẻ được khôi phục lại như cũ.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900599818.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/uy-quyen-ket-hon-ly-hon/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content