Chia gia tài

Chia gia tài

Chia gia tài

      Chia gia tài là cách thường gọi để chia tài sản chung của vợ chồng, chia tài sản cho người được thừa kế.

Việc chia tài sản chung của vợ chồng thường được áp dụng khi ly hôn. Còn chia thừa kế sẽ phát sinh tại thời điểm người để lại di sản mất.

1.Chia tài sản chung của vợ chồng

Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định: Về nguyên tắc tài sản chung là chia đôi. Tuy nhiên sẽ tính đến các yếu tố sau đây:

– Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

– Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

– Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

– Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

 Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về phân chia tài sản. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì Tòa án phải xem xét, quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hay theo luật định, tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa án xử lý.

  1. Chia tài sản thừa kế

Điều 659 và điều 660 Bộ luật dân sự 2015 quy định về việc chia di sản thừa kế như sau:

– Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc. Nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật. Nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.

Như vậy việc chia gia tài trong những trường hợp khác nhau thì sẽ được chia khác nhau. Tuy nhiên vẫn phải áp dụng quy định của pháp luật để giải quyết.

Hãy gọi cho chúng tôi có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/cap-duong-cho-con/

0/5 (0 Reviews)