Chi phí lương hợp lý đối với lao động nước ngoài

Chi phí tiền lương lao động là chi phí không thể thiếu đối với công ty sản xuất. Chi phí lương hợp lý gồm: chi phí lương lao động trong nước và chi phí lương lao động nước ngoài. Sau đây, chúng tôi sẽ phân tích rõ: Chi phí lương hợp lý đối với lao động nước ngoài. Ngoài ra, các khoản chi phí này chịu thuế thu nhập cá nhân hay không?

Chi phi lương hợp lý

Chi phí lương hợp lý đối với lao động nước ngoài khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí lương hợp lý
Chi phí lương hợp lý

Chi phi lương hợp lý

Căn cứ Bộ LLĐ hiện hành, NLĐ nước ngoài phải có giấy phép lao động hoặc văn bản miễn GPLĐ. Muốn tính chi phí lương được trừ, công ty phải có GPLĐ hoặc văn bản miễn GPLĐ theo đúng luật định. Nếu chưa được cấp giấy phép lao động theo quy định thì chưa đủ cơ sở tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và chưa có đủ cơ sở khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi phí doanh nghiệp chi trả cho người lao động nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp có thuê lao động nước ngoài để thực hiện các công việc di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải (không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động). Thì các khoản chi phí doanh nghiệp chi trả cho người lao động nếu đáp ứng đúng điều kiện quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Đồng thời, được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng.

Chi phí lương hợp lý đối với lao động nước ngoài khi tính thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân và TT 111/2013/TT-BTC. Thu nhập từ tiền lương tiền công là khoản thu nhập chịu thuế TNCN. Bên cạnh đó, có những khoản hỗ trợ mang tính chất tiền lương, tiền công cũng sẽ chịu thuế TNCN. Và có những khoản hỗ trợ, phụ cấp được miễn thuế TNCN. Ngoài những khoản quy định chịu thuế/miễn thuế như đối với lao động trong nước. Chúng tôi sẽ đề cập đến những khoản hỗ trợ đặc thù đối với NLĐ nước ngoài như sau:

Các khoản hỗ trợ, phụ cấp bị tính thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân:

Các khoản hỗ trợ, phụ cấp tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân:

Chi phi lương hợp lý

Đây là nội dung về chủ đề tư vấn chi phí lương hợp lý đối với lao động nước ngoài. Trường hợp quý khách cần chúng tôi tư vấn thêm về GPLĐ, Passport, visa, thẻ tạm trú… Hãy liên hệ ngay đến công ty Luật T&Q: 1900 599 818 để được giải đáp kịp thời. Đội ngũ luật sư và chuyên viên công ty luật T&Q luôn tận tâm hỗ trợ Quý khách.

Luật sư: Trần Quyên

主页 – 律師事務所 (luattq.com)

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818