Chi phi lương hợp lý lao động nước ngoài

Chi phí lương hợp lý đối với lao động nước ngoài

Chi phí tiền lương lao động là chi phí không thể thiếu đối với công ty sản xuất. Chi phí lương hợp lý gồm: chi phí lương lao động trong nước và chi phí lương lao động nước ngoài. Sau đây, chúng tôi sẽ phân tích rõ: Chi phí lương hợp lý đối với lao động nước ngoài. Ngoài ra, các khoản chi phí này chịu thuế thu nhập cá nhân hay không?

Chi phi lương hợp lý

Chi phí lương hợp lý đối với lao động nước ngoài khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí lương hợp lý
Chi phí lương hợp lý

Chi phi lương hợp lý

Căn cứ Bộ LLĐ hiện hành, NLĐ nước ngoài phải có giấy phép lao động hoặc văn bản miễn GPLĐ. Muốn tính chi phí lương được trừ, công ty phải có GPLĐ hoặc văn bản miễn GPLĐ theo đúng luật định. Nếu chưa được cấp giấy phép lao động theo quy định thì chưa đủ cơ sở tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và chưa có đủ cơ sở khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi phí doanh nghiệp chi trả cho người lao động nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp có thuê lao động nước ngoài để thực hiện các công việc di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải (không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động). Thì các khoản chi phí doanh nghiệp chi trả cho người lao động nếu đáp ứng đúng điều kiện quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Đồng thời, được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng.

Chi phí lương hợp lý đối với lao động nước ngoài khi tính thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân và TT 111/2013/TT-BTC. Thu nhập từ tiền lương tiền công là khoản thu nhập chịu thuế TNCN. Bên cạnh đó, có những khoản hỗ trợ mang tính chất tiền lương, tiền công cũng sẽ chịu thuế TNCN. Và có những khoản hỗ trợ, phụ cấp được miễn thuế TNCN. Ngoài những khoản quy định chịu thuế/miễn thuế như đối với lao động trong nước. Chúng tôi sẽ đề cập đến những khoản hỗ trợ đặc thù đối với NLĐ nước ngoài như sau:

Các khoản hỗ trợ, phụ cấp bị tính thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân:

  • Chi phí hỗ trợ cách ly phòng chống dịch Covid-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam. Đây là lợi ích dược hưởng của người lao động mang bản chất tiền lương, tiền công. Do đó, được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.
  • Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, visa cho người lao động nước ngoài do công ty chi trả thay cho người lao động thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và kê khai nộp thuế TNCN theo quy định.
  • Chi phí hỗ trợ vé máy bay khi NLĐ nước ngoài ra/vào vào Việt Nam. Chi phi lương hợp lý

Các khoản hỗ trợ, phụ cấp tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân:

Chi phi lương hợp lý

  • Chi phí dịch vụ liên quan đến thủ tục cấp giấy phép lao động nước ngoài. Trường hợp công ty thuê NLĐ nước ngoài thì công ty có trách nhiệm đề nghị cấp giấy phép lao động. Nên chi phí GPLĐ do công ty chi trả không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động;
  • Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam. Riêng trợ cấp chuyển vùng một lần đối với NLĐ đến cư trú tại Việt Nam. Khoản này được miễn thuế TNCN theo mức ghi tại HĐLĐ hoặc thỏa ước lao động tập thể.

Đây là nội dung về chủ đề tư vấn chi phí lương hợp lý đối với lao động nước ngoài. Trường hợp quý khách cần chúng tôi tư vấn thêm về GPLĐ, Passport, visa, thẻ tạm trú… Hãy liên hệ ngay đến công ty Luật T&Q: 1900 599 818 để được giải đáp kịp thời. Đội ngũ luật sư và chuyên viên công ty luật T&Q luôn tận tâm hỗ trợ Quý khách.

Luật sư: Trần Quyên

主页 – 律師事務所 (luattq.com)

0/5 (0 Reviews)