Chế độ kế toán áp dụng với nhà thầu nước ngoài

Chế độ kế toán áp dụng với nhà thầu nước ngoài

Chế độ kế toán áp dụng với nhà thầu nước ngoài được quy định tại Điều 10 Thông tư 200/2014/TT-BTC. Cụ thể như sau:

– Nhà thầu nước ngoài có cơ sở thường trú. Hoặc cư trú tại Việt Nam mà cơ sở thường trú hoặc cư trú không phải là đơn vị độc lập có tư cách pháp nhân thực hiện Chế độ kế toán tại Việt Nam như sau:

+ Các nhà thầu có đặc thù áp dụng theo Chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành riêng cho nhà thầu;

+ Các nhà thầu không có Chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành riêng thì được lựa chọn áp dụng đầy đủ Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Hoặc vận dụng một số nội dung của Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Để phù hợp với đặc điểm hoạt động, yêu cầu quản lý của mình.

+ Trường hợp nhà thầu lựa chọn áp dụng đầy đủ Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam thì phải thực hiện nhất quán cho cả niên độ kế toán.

+ Nhà thầu phải thông báo cho cơ quan thuế về Chế độ kế toán áp dụng. Thời hạn thông báo không chậm hơn 90 ngày kể từ thời điểm bắt đầu chính thức hoạt động. Khi thay đổi thể thức áp dụng Chế độ kế toán, nhà thầu phải thông báo cho cơ quan thuế. Thời hạn không chậm hơn 15 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi.

– Nhà thầu nước ngoài phải kế toán chi tiết theo từng Hợp đồng nhận thầu. Hoặc từng giao dịch làm cơ sở để quyết toán hợp đồng và quyết toán thuế.

– Trường hợp Nhà thầu nước ngoài áp dụng đầy đủ Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam nhưng có nhu cầu bổ sung, sửa đổi thì phải đăng ký. Nội dung được quy định tại Điều 9 Thông tư 200/2014/TT-BTC. Và chỉ được thực hiện khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài chính có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho nhà thầu nước ngoài về việc đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán.

Như vậy, chế độ kế toán của nhà thầu nước được quy định chi tiết như trên.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.

Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/cac-truong-hop-khong-phai-nop-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-tncn/

0/5 (0 Reviews)