Chế độ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Chế độ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

 

Chế độ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Tại điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH 13 ngày 22/6/2015, kể từ ngày 1/1/2016, người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu có nhu cầu:

 

1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

 

Để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động.
Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

    3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

 

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

 

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Nếu đủ điều kiện, người lao động chuẩn bị hồ sơ để hưởng chế độ. Bao gồm: Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, sổ bảo hiểm xã hội.

Hãy gọi cho chúng tôi 1900.599.818 để được hỗ trợ dịch vụ pháp lý.

Tác giả: Luật sư  Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/cach-tinh-ngay-nghi-hang-nam/

 

0/5 (0 Reviews)