Chế độ của người cao tuổi

Chế độ của người cao tuổi 

   

Chế độ của người cao tuổi tại Việt Nam được pháp luật quy định cụ thể. Tuy nhiên không phải người cao tuổi nào cũng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Mà chỉ có những người đủ điều kiện mới được hưởng chế độ.

1. Đối tượng hưởng

Căn cứ điều 17 luật người cao tuổi và khoản 5 điều 5 nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây được hưởng chính sách bảo trợ xã hội:
a. Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng. Hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;
b. Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng;
c. Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng.

2. Các chế độ được hưởng theo chính sách bảo trợ xã hội

2.1. Hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Mức chuẩn trợ cấp là : 270.000 đồng (điều 4 nghị định 136/2013/NĐ-CP).
Theo đó, điều 6 nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định số tiền trợ cấp xã hội hàng tháng là số tiền theo mức chuẩn nhân với hệ số tương ứng. Cụ thể:
– Hệ số 1,0 đối với đối tượng quy định tại Điểm b, khoản 5, Điều 5 nêu trên (mức trợ cấp là 1 x 270.000 = 270.000 đồng/tháng);
– Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại Điểm a, khoản 5, Điều 5 nêu trên từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi; (mức trợ cấp là 1,5 x 270.000 = 405.000 đồng/tháng).

 

Chế độ của người cao tuổi

– Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại Điểm a, khoản 5, Điều 5 nêu trên từ đủ 80 tuổi trở lên (mức trợ cấp là 2 x 270.000 = 540.000 đồng/tháng).
– Hệ số 3,0 đối với đối tượng quy định tại Điểm c, khoản 5, Điều 5 nêu trên (mức trợ cấp là 3 x 270.000 = 810.000 đồng/tháng).
Ngoài ra, tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương có thể quy định mức trợ cấp cao hơn so với mức tương ứng cho các đối tượng này.

     2.2. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế

Khoản 1 điều 9 nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định: Đối tượng quy định tại khoản 5 điều 5 nghị định này được cấp thẻ bảo hiểm y tế.
Ngoài ra người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác mà chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí thì cũng được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

  2.3. Được hỗ trợ chi phí mai táng (quy định tại khoản 1 điều 11 nghị định 136/2013/NĐ-CP)

– Người cao tuổi đủ điều kiện như trên được hưởng chi phí mai táng khi chết.
Ngoài ra, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác cũng được hưởng chế độ này.
– Mức hỗ trợ: bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội (20 x 270.000 = 5.400.000 đồng)

 

Chính sách bảo trợ xã hội

Theo quy định của pháp luật thì người cao tuổi được hưởng rất nhiều chính sách bảo trợ xã hội. Tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng nên nâng mức hưởng và hạ độ tuổi được hưởng. Có thể là 75 vì hiện nay người cao tuổi sống thọ như vậy không nhiều. Đây là việc rất cần thiết bởi mức hưởng như hiện nay là rất thấp so với nhu cầu sống của người cao tuổi. Do đó, trong thời gian tới, nhà nước cũng cần điều chỉnh mức trợ cấp này. Có như vậy mới đáp ứng được một phần nào đó cuộc sống cho người cao tuổi.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900599818

Tác giả: Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:
http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/nhap-quoc-tich-viet-nam-cho-nguoi-nuoc-ngoai/

0/5 (0 Reviews)