Thông báo chấm dứt hoạt động Hộ kinh doanh

Thành phần hồ sơ

Khi chấm dứt hoạt động phải trả Giấy chứng nhận đăng ký cho Phòng kinh doanh nơi đã cấp.

Hồ sơ bao gồm:

Nộp hồ sơ

  1. Trình tự thực hiện:

Hộ kinh doanh phải liên hệ cơ quan thuế, hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan cấp huyện nơi đã cấp.

Đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

  1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  1. Cơ quan thực hiện:

Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện thực hiện cấp Giấy chứng nhận kinh doanh khi hộ kinh doanh nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị thu hồi.

Mẫu tờ khai

Phụ lục III-5

 

Hướng dẫn trực tiếp

Điện thoại tư vấn nhanh : 1900 599 818

Phần bài viết mang tính tham khảo, bạn nên liên hệ với chúng tôi để nhân được thông tin mới nhất và hướng dẫn cụ thề nhất.

Chúng tôi tư vấn trực tuyến miễn phí, tư vấn nhanh qua điện thoại 1900 599 818

Cập nhật ngày 22/03/2021

Danh mục biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

Liên hệ dịch vụ: 

0903876125

Xử lý xe không chủ

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content