Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Chuẩn bị hồ sơ Thành phần hồ sơ bao gồm: –   Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-20) –   Quyết định của doanh nghiệXem thêm

Thông báo mẫu con dấu Văn phòng đại diện

Thông báo mẫu con dấu Văn phòng đại diện Tự quản lý con dấu Doanh nghiệp Hiện nay, Tự quản lý con dấu doanh nghiệp, không còn thủ tục thông báo mẫu dấu lên Sở kế hoạch đầu tư. Thành phần hồ sơ thông báo mẫu con dấu bao gồm: Xem thêm

Tạm ngừng kinh doanh Văn phòng đại diện

Tạm ngừng kinh doanh Văn phòng đại diện Tạm ngừng kinh doanh Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của văn phòng đại diện Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng kXem thêm

Đăng ký thay đổi – Văn phòng đại diện

Đăng ký thay đổi – Văn phòng đại diện Chuẩn bị hồ sơ Thành phần hồ sơ đăng ký thay đổi văn phòng đại diện bao gồm: Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (PhXem thêm

Thành lập mới Văn phòng đại diện

Thành lập mới Văn phòng đại diện Hồ sơ Thành lập Văn phòng đại diện Thành lập Văn phòng đại diện: Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện bao gồm: –    Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (Phụ lXem thêm