Thu hồi đất không được bồi thường

Thu hồi đất không được bồi thường Thu hồi đất không được bồi thường Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp thu hồi đất mà không được bồi thường. Cụ thể: Đất được NhàXem thêm

Thay đổi luật xây dựng 2014

Dự thảo thay đổi về luật xây dựng năm 2014   Trong cuộc họp dự thảo thay đổi về Luật xây dựng 2014, có 3 nội dung quan trọng được đề cập thay đổi mới về cải cách hành chính trong LuXem thêm

Hợp đồng mua bán giấy tay

Hợp đồng mua bán giấy tay   Hợp đồng mua bán giấy tay tương đối phổ biến trong giao dịch nhà đất. Đối với những giao dịch không đủ điều kiện công chứng như nhà chưa có sổ, diện tícXem thêm

Thủ tục hoàn công nhà đất

Thủ tục hoàn công nhà đất   Thủ tục hoàn công nhà đất là bắt buộc .Vì nếu không làm thủ tục này, thì chủ sở hữu không được công nhận công trình mới. Và đương nhiên căn nhà không Xem thêm

Trích lục địa chính thửa đất

Trích lục địa chính thửa đất Trích lục địa chính thửa đất nhằm giải quyết các tranh chấp về đất đai. Hoặc xác minh vấn đề theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Theo quy định tại Khoản 1Xem thêm

Thực hiện dịch vụ nhà đất

Tư vấn và thực hiện dịch vụ nhà đất   I. TƯ VẤN LUẬT VÀ THỰC HIỆN DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT –        Tư vấn luật về nhà đất (đất đai – nhà ở) liên quan đến tính hợp pháp của hồ sXem thêm

Đất đai đang bị tranh chấp

Đất đai đang bị tranh chấp   Trong thời gian gần đây, đất đai đang bị tranh chấp ngày càng tăng cao. Một phần là do giá trị đất quá lớn. Một phần xuất phát từ việc người dân đã có sXem thêm