Thu hồi đất không được bồi thường

Thu hồi đất không được bồi thường Thu hồi đất không được bồi thường Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp thu hồi đất mà không được bồi thường. Cụ thể: Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đấtXem thêm

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải. Hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở. Tranh chấp đất Xem thêm

Mức phạt mới nhất trong lĩnh vực đất đai

Mức phạt mới nhất trong lĩnh vực đất đai Mức phạt mới nhất trong lĩnh vực đất đai Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2020. Nghị định quy định mức phạt đối với những vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấXem thêm

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực về đất đai   Xử phạt hành chính đất đai. Kể từ ngày 05/01/2010,  sẽ tăng nhiều  mức phạt lấn, chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, mua bán đất.  Thêm các điều khoản nhXem thêm

Thay đổi luật xây dựng 2014

Dự thảo thay đổi về luật xây dựng năm 2014   Trong cuộc họp dự thảo thay đổi về Luật xây dựng 2014, có 3 nội dung quan trọng được đề cập thay đổi mới về cải cách hành chính trong Luật xây dựng là: Thẩm định dự án;Xem thêm

Hợp đồng mua bán giấy tay

Hợp đồng mua bán giấy tay   Hợp đồng mua bán giấy tay tương đối phổ biến trong giao dịch nhà đất. Đối với những giao dịch không đủ điều kiện công chứng như nhà chưa có sổ, diện tích nhỏ hay trường hợp chưa kê khai ra sổXem thêm

Thủ tục hoàn công nhà đất

Thủ tục hoàn công nhà đất   Thủ tục hoàn công nhà đất là bắt buộc .Vì nếu không làm thủ tục này, thì chủ sở hữu không được công nhận công trình mới. Và đương nhiên căn nhà không được cập nhật trên sổ. Nơi nộp hồ Xem thêm

Trích lục địa chính thửa đất

Trích lục địa chính thửa đất Trích lục địa chính thửa đất nhằm giải quyết các tranh chấp về đất đai. Hoặc xác minh vấn đề theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT thì Cơ quXem thêm

Thực hiện dịch vụ nhà đất

Tư vấn và thực hiện dịch vụ nhà đất   I. TƯ VẤN LUẬT VÀ THỰC HIỆN DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT –        Tư vấn luật về nhà đất (đất đai – nhà ở) liên quan đến tính hợp pháp của hồ sơ quyền sử dụng đất đai, quyền sở hXem thêm

Đất đai đang bị tranh chấp

Đất đai đang bị tranh chấp   Trong thời gian gần đây, đất đai đang bị tranh chấp ngày càng tăng cao. Một phần là do giá trị đất quá lớn. Một phần xuất phát từ việc người dân đã có sự hiểu biết về mặt pháp luật. Khi cXem thêm