Hướng dẫn kê khai nộp thuế Môn Bài trong năm 2022

Căn cứ vào: Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai; nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức; cá nhân có hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ. (HL: 01/01/2017) TXem thêm

Mức đóng lệ phí môn bài 2022

1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức (doanh nghiệp) hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ như sau: * Lưu ý: ● Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hướng dẫn tại khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trongXem thêm

Cách hạch toán thuế môn bài 2022

Hướng dẫn cách hạch toán lệ phí môn bài 1. Tài khoản sử dụng: TK 3338 hay TK 3339 – Theo Điều 52 của thông tư 200/2014/TT-BTC hay điều 41 của thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn hạch toán khoản “”Thuế và các khoản phải nộp nhà nước”” thì:
Xem thêm

Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2022

Quy định về thời hạn nộp tờ khai; tiền lệ phí môn bài năm 2022 Lệ phí môn bài là loại kể khai theo năm 1. Thời hạn nộp tờ khai: Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau: Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mXem thêm

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài không

Kê khai nộp thuế lệ phí môn bài trong thời gian tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh Theo khoản 4; điều 1 của Thông tư 65/2020/TT-BTC (ban hành ngày 09/07/2020; có hiệu lực từ ngày 23/08/2020) sửa đổi; bổ sung Thông tư 302/2016/TT-BTC hướngXem thêm

Thuế Môn bài với văn phòng đại diện; VP giao dịch

Thuế – Lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện Theo điều 44 của của Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 (ban hành ngày 17/06/2020; có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) thì: 1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp; có nhiệm vụ thXem thêm

Địa điểm – Nơi nộp thuế lệ phí Môn Bài

Thuế môn bài (hay còn gọi là Lệ Phí Môn Bài) là loại thuế nộp theo năm. 1. Địa điểm nộp tờ khai thuế Môn bài: Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 1.1. Đối với doanh nghiXem thêm