Mẫu 08/CK-TNCN bản cam kết thu nhập năm 2022

Mẫu cam kết thu nhập mới nhất năm 2022 là Mẫu số: 08/CK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Bắt đầu từ ngày 01/01/2022; Khi cá nhân người lao động làm cam kết thu nhập thì sXem thêm

Cách tính thuế thu nhập cá nhân lương NET

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 92/2015/TT-BTC) thì cá nhân nhận lương sau thuế (lương Net) thì khi tính số thuế TNCN phải nộp cần quy đổi ra thu nhập trước thuế (Xem thêm

Thủ tục hoàn thuế TNCN năm 2021 nộp thừa

Hướng dẫn làm thủ tục đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa năm 2021 1. Thời điểm được hoàn thuế TNCN: Khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế. Trong đó: Số tiền thuể phải Xem thêm