Hóa đơn chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

Hóa đơn chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp Hóa đơn chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp Trước khi thành lập doanh nghiệp, có những chi phí liên quan đến việc thành lập như mua sắm hàng hóa, tiền công nhân viên…thì vẫn được kXem thêm

Mức phạt về hóa đơn mới nhất

Mức phạt về hóa đơn mới nhất Nghị định 125/2020/ NĐ- CP quy định Mức phạt về hóa đơn mới nhất.  Cụ thể như sau: STT Hành vi vi phạm Hình phạt (mức phạt về hóa đơn mới nhất) 1 Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhXem thêm

Xuất hóa đơn đối với hàng cho, tặng

Xuất hóa đơn đối với hàng cho, tặng Xuất hóa đơn đối với hàng cho, tặng Khi bán hàng hóa, người bán phải xuất hóa đơn. Đối với hàng cho tặng hoặc trả thay lương cho người lao động thì doanh nghiệp cũng phải xuất hóa đơn. NộiXem thêm

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế Trình tự thực hiện: – Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thông báo mã số thuế được cấp lại trong các trường hợp sau: – Trường hợp bị mất, rách, nát, cháy Giấy chứng nhận đăng ký thuế,Xem thêm

Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể

Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể  Trình tự thực hiện: Bước 1: Doanh nghiệp trước khi nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Luật doanh nghiệp, thì phải gửi hồ sơ cho cơ quan thuế quảnXem thêm

Khôi phục mã số thuế

Khôi phục mã số thuế Trường hợp 1: bị thu hồi GCN ĐKDN Người nộp thuế bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy phép tương đương Cơ quan thuế đXem thêm

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế các loại

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế các loại Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế các loại Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các loại thuế khai theo tháng, theo quý. Và những trường hợp khác được quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuXem thêm

Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài

Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài  Khoản 1 Điều 10 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn nộp hồ sơ lệ phí môn bài như sau: –  Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh Xem thêm

Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) 1.Đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN. KhXem thêm