Hạn chót sử dụng hòa đơn điện tử có mã

Sử dụng hòa đơn điện tử có mã của CQT ở TPHCM chỉ áp dụnh đối với DN nào nhận đc mail thông báo của CQT, còn lại DN nào không nhận đc TB chuyển đổi vẫn đc xài HĐ cũ bình thường đến hạn chót chuyển đổi là 30/6/2022 Hạn chót nhXem thêm