Tiêu chuẩn tuyển nghĩa vụ quân sự 2021

Tiêu chuẩn tuyển nghĩa vụ quân sự 2021 Tiêu chuẩn tuyển nghĩa vụ quân sự được quy định cụ thể tại Luật nghĩa vụ quân sự 2015 Tuổi đời: Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ;Xem thêm

Tạm hoãn gọi nhập ngũ 2021

Tạm hoãn gọi nhập ngũ 2021 Tạm hoãn gọi nhập ngũ 2021 Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngXem thêm

Miễn nghĩa vụ quân sự 2021

Miễn nghĩa vụ quân sự 2021 Miễn nghĩa vụ quân sự 2021 Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngXem thêm

Miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự

DANH MỤC CÁC BỆNH ĐƯỢC MIỄN ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ   Miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự Quy định các bệnh được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự hiện tại là những bệnh gì? Các trưXem thêm

Tiêu chuẩn tuyển nghĩa vụ quân sự

Tiêu chuẩn tuyển nghĩa vụ quân sự   Tiêu chuẩn tuyển nghĩa vụ quân sự được quy định cụ thể như sau: 1. Tuổi đời: Đối với nam công dân độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi (tXem thêm

Xuất ngũ trước thời hạn

Các trường hợp xuất ngũ trước thời hạn của hạ sĩ quan, binh sĩ   Xuất ngũ trước thời hạn         Xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ là thực hiện việc chuyển ra khỏi Xem thêm

Chế độ mới đối với thân nhân

Chế độ mới đối với thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ   Chế độ mới đối với thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, gồm: Bố, mXem thêm

Tuyển công an nhân dân

Tuyển công an nhân dân   Tuyển công an nhân dân. Mọi công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn nếu tình nguyện phục vụ lâu dài trong công an nhân dân thì được xem xét tuyển chọn vào ngành, đượXem thêm

Trốn nghĩa vụ quân sự

Trốn nghĩa vụ quân sự   Trốn nghĩa vụ quân sự là hành vi không chấp hành lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi tXem thêm

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự   Hoàn thành nghĩa vụ quân sự Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. Công dân nam hoàn tXem thêm