Chi phi lương hợp lý lao động nước ngoài

Chi phí lương hợp lý đối với lao động nước ngoài Chi phí tiền lương lao động là chi phí không thể thiếu đối với công ty sản xuất. Chi phí lương hợp lý gồm: chi phí lương lao động trong nước và chi phí lương lao động nước ngoài. Xem thêm

Quy định về xây dựng thang, bảng lương năm 2021

Quy định về xây dựng thang, bảng lương năm 2021 Quy định về xây dựng thang, bảng lương năm 2021 có nhiều thay đổi so với quy định cũ. Cụ thể: Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc xây dựng thang, bảng lương như sau: Nguyên tắXem thêm