Sử dụng ngoại hối tại Việt Nam

Sử dụng ngoại hối tại Việt Nam Sử dụng ngoại hối tại Việt Nam Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán đều không được thực hiện bằng ngoại hối. Trừ một số trường hợp được pháp luật cho phép thì cá nhân, tổ chXem thêm

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề. Do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân. Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định cụ thể về nội dung này như sau: Xem thêm

Báo cáo lao động quan trọng

03 BÁO CÁO LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG MÀ DOANH NGHIỆP PHẢI LÀM Liên quan về lĩnh vực lao động, doanh nghiệp cần phải nắm bắt được quy định về các báo cáo bắt buộc. Luật mới nhất hiện nay, 03 báo cáo lao động quan trọng mà doanh nghiệp phảXem thêm