Thủ tục đăng ký thường trú

Thủ tục đăng ký thường trú   Thủ tục đăng ký thường trú là bắt buộc đối với từng công dân Việt Nam. Hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú, cá nhân, hộ gia đình được cấXem thêm

Bỏ điều kiện hộ khẩu

Bỏ điều kiện hộ khẩu trong tuyển dụng công chức tại Tp Hồ Chí Minh   Hiện nay đã bỏ điều kiện hộ khẩu trong tuyển dụng công chức. Theo quyết định số 30/2012/QĐ-UBND về điều kiện dXem thêm

Đăng ký lại giấy khai sinh

Thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh   Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch trong đó có quy định cụ thể về thủ tục đăng ký lại giXem thêm

Mức phạt đăng ký khai sinh quá hạn

Mức phạt đăng ký khai sinh quá hạn, mức phạt đăng ký thường trú quá hạn trẻ sơ sinh   Mức phạt đăng ký khai sinh quá hạn, mức phạt đăng ký thường trú quá hạn trẻ sơ sinh được quy đXem thêm

Độ tuổi được coi là trẻ em

Độ tuổi được coi là trẻ em           Trong hệ thống pháp luật hiện hành có nhiều quy định về độ tuổi được coi là trẻ em. Tuy nhiên, có một số quy định không thống nhất. Thậm chí Xem thêm

Vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá

Chế độ ưu đãi dành cho vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá   Trường hợp vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá vẫn được hưởng trợ cấp ưu đãi của nhà nước khi có đủ điều kiện được hưởXem thêm

Xử lý giấy tờ không trùng khớp

Xử lý giấy tờ không trùng khớp nhau   Pháp luật có quy định về việc xử lý giấy tờ không trùng khớp.Người có nhu cầu cần thực hiện theo đúng quy trình. Cụ thể như sau:          Xem thêm

Không khai báo lưu trú cho khách

Mức xử phạt cơ sở lưu trú khi không khai báo lưu trú cho khách   Không khai báo lưu trú cho khách thì cơ sở lưu trú sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Hiện nay có rất nhiều cơ sở vi phạm vềXem thêm

Đăng ký khai sinh,thường trú

Đăng ký khai sinh _ thường trú _ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em   Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi ThXem thêm

Đăng ký tạm trú TP HCM 

 Thủ tục đăng ký tạm trú tại TP HCM   Thủ tục đăng ký tạm trú TP HCM được quy định cụ thể như sau: Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định: – Thời hạn của sổ tạm trú tối đa 24 tháng (trưXem thêm