Chấm dứt hoạt động Hộ kinh doanh

Thông báo chấm dứt hoạt động Hộ kinh doanh Thành phần hồ sơ Khi chấm dứt hoạt động phải trả Giấy chứng nhận đăng ký cho Phòng kinh doanh nơi đã cấp. Hồ sơ bao gồm: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh theo mXem thêm

Tạm ngừng Hộ kinh doanh

Tạm ngừng Hộ kinh doanh Thành phần hồ sơ Thủ tục tạm ngừng kinh doanh Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (Phụ lục III-4); Chứng minh nhân dân của chủ hộ kinh doanh Giấy ủy quyền trong trường hợp không phXem thêm

Đăng ký thay đổi Hộ kinh doanh

Đăng ký thay đổi Hộ kinh doanh Thành phần hồ sơ: Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-3, Phụ lục III-2 ); Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khXem thêm

Thành lập mới Hộ kinh doanh

Thành lập mới Hộ kinh doanh Thành phần hồ sơ: Thành lập mới Hộ kinh doanh Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1); Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của cXem thêm