Thành lập mới Văn phòng đại diện

Thành lập mới Văn phòng đại diện Hồ sơ Thành lập Văn phòng đại diện Thành lập Văn phòng đại diện: –    Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (Phụ lục II-11, Xem thêm

Thông báo mẫu con dấu chi nhánh

Thông báo mẫu con dấu chi nhánh Chuẩn bị hồ sơ Thành phần hồ sơ thông báo mẫu con dấu bao gồm: Trường hợp: Thông báo mẫu con dấu mới. –      Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của dXem thêm

Chấm dứt hoạt động chi nhánh

Chấm dứt hoạt động chi nhánh Chuẩn bị hồ sơ Thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh bao gồm: –   Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kXem thêm

Tạm ngừng kinh doanh Chi nhánh

Tạm ngừng kinh doanh Chi nhánh Tạm ngừng kinh doanh Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh ngXem thêm

Đăng ký thay đổi – Chi nhánh

Đăng ký thay đổi – Chi nhánh Thành phần hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh Chuẩn bị hồ sơ Thành phần hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt đXem thêm

Thành lập mới chi nhánh

Thành lập mới chi nhánh Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại PhXem thêm

Các trường hợp khác Công ty hợp danh

Các trường hợp khác công ty hợp danh Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung ĐKKD trong GPĐT, GCNĐT Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đXem thêm

Thông báo mẫu con dấu Công ty hợp danh

Thông báo mẫu con dấu Công ty hợp danh Chuẩn bị hồ sơ Thành phần hồ sơ thông báo mẫu con dấu bao gồm: Trường hợp: Thông báo mẫu con dấu mới. –      Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấXem thêm