Chi phi lương hợp lý lao động nước ngoài

Chi phí lương hợp lý đối với lao động nước ngoài Chi phí tiền lương lao động là chi phí không thể thiếu đối với công ty sản xuất. Chi phí lương hợp lý gồm: chi phí lương lao động trong nước và chi phí lương lao động nước ngoài. Xem thêm

Chế độ thai sản khi công ty nợ tiền bhxh

Chế độ thai sản khi công ty nợ tiền BHXH Thời gian vừa qua, có nhiều đơn vị sử dụng lao động bị phá sản hoặc nợ BHXH. Dẫn đến quyền lợi BHXH của người lao động không được giải quyết kịp thời. Vậy chế độ thai sản khi côngXem thêm

Hóa đơn chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

Hóa đơn chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp Hóa đơn chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp Trước khi thành lập doanh nghiệp, có những chi phí liên quan đến việc thành lập như mua sắm hàng hóa, tiền công nhân viên…thì vẫn được kXem thêm

Mức phạt về hóa đơn mới nhất

Mức phạt về hóa đơn mới nhất Nghị định 125/2020/ NĐ- CP quy định Mức phạt về hóa đơn mới nhất.  Cụ thể như sau: STT Hành vi vi phạm Hình phạt (mức phạt về hóa đơn mới nhất) 1 Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhXem thêm

Xuất hóa đơn đối với hàng cho, tặng

Xuất hóa đơn đối với hàng cho, tặng Xuất hóa đơn đối với hàng cho, tặng Khi bán hàng hóa, người bán phải xuất hóa đơn. Đối với hàng cho tặng hoặc trả thay lương cho người lao động thì doanh nghiệp cũng phải xuất hóa đơn. NộiXem thêm