Các trường hợp khác Doanh nghiệp tư nhân

Các trường hợp khác Doanh nghiệp tư nhân Trường hợp: Bán doanh nghiệp tư nhân Thay đổi người quản lý doanh nghiệp khi bán doanh nghiệp Thành phần hồ sơ, bao gồm: Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục II-3); Xem thêm

Thông báo mẫu con dấu Doanh nghiệp tư nhân

Thông báo mẫu con dấu Doanh nghiệp tư nhân Thành phần hồ sơ thông báo mẫu con dấu: doanh nghiệp tự quản lý  Trường hợp: Thông báo mẫu con dấu mới Hiện nay, theo Luật doanh nghiệp 2020 không quy định phải thông báo mẫu con dấu mới lêXem thêm

Công bố nội dung ĐKDN Doanh nghiệp tư nhân

Công bố nội dung ĐKDN Doanh nghiệp tư nhân Chuẩn bị hồ sơ Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-25, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) Nộp hồ sơ Cách thức thực hiện: Khi doanXem thêm

Giải thể Doanh nghiệp tư nhân

Giải thể Doanh nghiệp tư nhân Thành phần hồ sơ, bao gồm: Hồ sơ Giải thể doanh nghiệp tư nhân Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-22); Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; Danh sách chủ nợ và số nợ đã thXem thêm

Tạm ngừng kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân

Tạm ngừng kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân TH1: Tạm ngừng kinh doanh Trình tự thực hiện: – Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng. – Phòng Đăng kýXem thêm

Thông báo thay đổi Doanh nghiệp tư nhân

Thông báo thay đổi Doanh nghiệp tư nhân Trường hợp: bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân Thay đổi ngành nghề kinh doanh Thành phần hồ sơ, bao gồm: – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lụcXem thêm

Đăng ký thay đổi Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký thay đổi Doanh nghiệp tư nhân Trường hợp đăng ký thay đổi tên Doanh nghiệp tư nhân Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ công ty: Thành phần hồ sơ: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1); Lưu ý: Quyết đXem thêm

Thành lập mới Doanh nghiệp tư nhân

Thành lập mới Doanh nghiệp tư nhân Chuẩn bị hồ sơ Thành lập mới doanh nghiệp Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thXem thêm