Chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh

Chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh Chuẩn bị hồ sơ Thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh bao gồm: –   Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lXem thêm

Tạm ngừng – Địa điểm kinh doanh

Tạm ngừng – Địa điểm kinh doanh Tạm ngừng kinh doanh Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của địa điểm kinh doanh Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký hoạtXem thêm

Thay đổi địa chỉ – Địa điểm kinh doanh

Thay đổi địa chỉ – Địa điểm kinh doanh Chuẩn bị hồ sơ Thay đổi địa chỉ Địa điểm kinh doanh: Thành phần hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh bao gồm: Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng Xem thêm

Thành lập mới Địa điểm kinh doanh

Thành lập mới Địa điểm kinh doanh Chuẩn bị hồ sơ Thành lập địa điểm kinh doanh: – Thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện bao gồm: Thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh được quy định tại Phụ lục Xem thêm