Địa điểm không được đăng ký thường trú mới

Địa điểm không được đăng ký thường trú mới Địa điểm không được đăng ký thường trú mới được quy định tại Điều 23 Luật Cư trú 2020. Cụ thể: – Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng. Hoặc lấn, chiếm hXem thêm

Những trường hợp phải khai báo tạm vắng

Những trường hợp phải khai báo tạm vắng Những trường hợp phải khai báo tạm vắng được quy định cụ thể tại Điều 31 Luật Cư trú 2020. Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đang cư trú từ 01 ngày trở lên đối với:
Xem thêm

Khai báo tạm vắng 2024

Khai báo tạm vắng 2024 Khai báo tạm vắng 2024 là một thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký cư trú của công dân. Được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 31 Luật Cư trú 2020. Cụ thể: Nếu công dân thuộc các trường hợp sau đây Xem thêm

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự được quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự 2008. Cụ thể: – Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, ngườXem thêm

Các trường hợp phải thực hiện thu hồi thực phẩm

Các trường hợp phải thực hiện thu hồi thực phẩm Các trường hợp phải thực hiện thu hồi thực phẩm được quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật An toàn thực phẩm 2010. Cụ thể: – Thực phẩm hết thời hạn sử dụng mà vẫn bán trên Xem thêm

Quyền lợi khi mua bảo hiểm xe máy bắt buộc

Quyền lợi khi mua bảo hiểm xe máy bắt buộc Quyền lợi khi mua bảo hiểm xe máy bắt buộc được quy định tại khoản 5 Điều 12 Nghị định 67/2023/NĐ-CP. Theo đó, khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi giới hạn trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp Xem thêm

Trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề y

Trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề y Trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề y được quy định tại Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009. Cụ thể: – Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền; – ChứnXem thêm

Mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới nhất

Mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới nhất Mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới nhất được quy định tại Điều 26 Nghị định 67/2023/NĐ-CP như sau: 1.Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổngXem thêm